Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia bimbang dan kesal masih ramai ulama yang membelakangkan pengajaran dari sejarah yang sebahagiannya dirakamkam oleh Allah swt di dalam Al Quran.

SIARAN AKHBAR - oleh SHAMSUL NAJMI SHAMSUDDIN-

Ketua Sekretariat Hal Ehwal Agama ,Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia

Ulama dan golongan berilmu sudah lama menjadi institusi yang dihormati dalam pelbagai sejarah tamadun manusia, termasuk alam Melayu mahupun barat.  Golongan agama dan berilmu dimuliakan masyarakat, malah tradisi mereka menjadi ikutan, termasuk berpakaian dan fesyen yang mereka pakai seperti jubah digunakan sehingga kini dalam upacara konvokesyen atau tugas seharian di makmal dan hospital. 

Sejarah juga menyaksikan golongan ulama dan berilmu dihina masyarakat kerana mengutamakan kepentingan diri dan kelompok tertentu. Demikian juga halnya apabila mereka dari kalangan berpendidikan agama dan memikul jawatan dalam institusi keagamaan terperangkap kepada kehendak nafsu. Masyarakat sendiri menghukum, melucutkan kemuliaan dan menghina mereka apabila mereka melanggar nilai akhlak yang mulia. Dunia pernah menyaksikan peristiwa ini dalam sejarah ketamadunan timur dan barat. 

Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia bimbang dan kesal masih ramai ulama yang membelakangkan pengajaran dari sejarah yang sebahagiannya dirakamkam oleh Allah swt di dalam Al Quran. Di Malaysia ada segelintir di kalangan ‘ulama’ dan golongan berpendidikan agama yang mengutamakan kepentingan diri dan politik masing-masing sehingga membelakangkan amanah ilmu agama yang mereka pelajari. Ini terbukti apabila semakin ramai di kalangan mereka yang apabila mengeluarkan sesuatu kenyataan samada melalui ceramah dan syarahan, telah mengabaikan ilmu malah menyampaikan apa yang hanya seronok didengar oleh khalayak. 

Banyak kebenaran telah  mereka sembunyikan dan sanggup pula mencari dan menggunakan fakta agama yang tidak sahih untuk menjadi alasan demi kepentingan politik mereka. Hadis yang lemah dan palsu serta tafsiran dan pendapat golongan yang sudah ditolak oleh ulama Al-Azhar sendiri telah menjadi sandaran menghalalkan tindakan mereka. Malah golongan ini tergamak menganggap hadis palsu sebagai shahih dan hadis shahih sebagai palsu dan lemah kerana tidak bersesuaian dengan sikap mereka yang melampau, serta mengambil pendapat puak pelampau dari luar negara yang mereka anggap ulama tetapi sebenarnya telah melencong jauh dari pegangan ahlu sunnah wal jamaah. 

Ulama golongan ini sanggup membelakangkan keutamaan ilmu dalam Islam dan melanggari pengajaran dari al-Quran dan Hadis serta sanggup bercakap dan memberi pendapat berhubung perkara yang mereka tidak arif dan tidak wajar campuri. Di negara ini, sebahagian ulama’ dan berpendidikan agama juga telah mengkhianati ilmu dan kebenaran yang mereka pelajari sehingga memecah-belahkan masyarakat, menghina dan memfitnah orang lain, termasuk saudara seagama.


Antara kehendak Islam yang mereka sembunyikan adalah hadis sahih, contohnya sepertimana Sabda Junjungan Besar s.a.w; “Sekira Allah swt menghendaki sesuatu kaum itu mendapat kebaikan, maka Allah akan mentakdirkan pemimpin mereka dipilih dari kalangan hukama’” (Hadis sahih: Muwata’ Imam Malik dan Sunan Abu Daud) 

Menurut hadis sahih ini, Rasulullah mengingatkan umat Islam bahawa pemimpin negara wajar dipilih dari kalangan hukama’, samada mereka terdiri dari kalangan ulama atau sebaliknya. Rasulullah tidak memilih perkataan ulama’ kerana bukan semua ulama’ itu boleh menjadi hukama’ dan bukan semua orang bukan ulama’ tidak boleh menjadi hukama’. 

Hukama’ menurut al-Quran seperti yang diingatkan Allah dalam kisah Lukmanul Hakim adalah orang yang bijaksana dalam menguruskan hal ehwal mencari hasanah atau kesenangan, kemajuan dan kebaikan dunia seperti mentadbir negara dengan bijaksana, supaya mereka akan juga mendapat balasan hasanah di akhirat. 

Ulama’ dari segi bahasa ditakrifkan seseorang yang hanya pakar dan arif dalam sesuatu disiplin ilmu. Tetapi mereka mungkin tidak pakar dalam pentadbiran dan pengurusan masyarakat. Contohnya pakar ilmu fiqah menguasai ilmu fiqah, pakar astronomi menguasai ilmu astronomi, manakala pakar usuludin menguasai ilmu usuludin, begitu juga pakar perubatan dan ekonomi mengusai ilmu dalam bidang masing-masing. 

Namun pakar perubatan atau pakar ekonomi akan juga menjadi hukama’ sekiranya mampu menterjemahkan ilmu pengurusan dan pentadbirannya dalam bidang perubatan (termasuk memahami keseluruhan sistem kesihatan tubuh dan merawat kesakitan)  ke dalam pengurusan dan pentadbiran negara dan masyarakat. 

Sehubungan itu, adalah lebih wajar dan lebih mulia jika golongan ulama menjadi pewaris Nabi yang mewarisi daripada Rasulullah s.a.w. sifat kasih sayang, mengeratkan hubungan antara rakyat dan pemerintah dan memberi contoh kepada masyarakat dengan perangai yang baik dan akhlak yang terpuji, tetapi janganlah pula ulama menjadi penfitnah Nabi yang melakukan pecah belah dan porak peranda dengan mengatakan behawa Nabi dahulu juga buat seperti mereka. 

Keprihatinan dan seruan YAB Dato’ Seri Dr Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia supaya ulama’ mengutamakan agama daripada politik adalah tepat. Ini bukanlah kali pertama pemimpin negara yang dihormati seluruh dunia ini membuat teguran seumpamanya. Justeru wajarlah golongan berilmu dan cintakan kebenaran akur kepada mesej yang selaras kehendak Islam itu. 

 

SHAMSUL NAJMI SHAMSUDDIN

Ketua Sekretariat Hal Ehwal Agama

Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia

 

Kuala Lumpur, Khamis, 27 Disember 2001